Bokcirkel och att läsa i olika takt

Man kan inte bortse från att alla människor läser i olika hastighet. Några läser flera sidor per minut medan andra läser en halv eller en sida på samma tid. Om man har mycket kunskaper inom ett ämne kan det också vara så att man kan läsa boken snabbare än en person som inte kan något om saken. Men hur gör man egentligen i en bokcirkel om alla läser olika snabbt?

Låt personer välja böcker själva

Om man vet att deltagarna läser olika snabbt i bokcirkeln kan det vara bra att låta dem välja böcker själva. Ledaren kan ta fram ett antal böcker att välja mellan eller bara säga ett tema och sedan får deltagarna själva bestämma vad de vill läsa. Om en person vet att denne läser snabbt kan denne välja en mer avancerad och tjockare bok, medan den som inte läser lika snabbt kan välja den lite tunnare boken. Böcker finns också i väldigt många olika svårighetsgrader och det gör att man som läsare kan finna böcker som passar mer eller mindre bra. Om en bok är för svår är det bättre att byta till en som känns lättare.

Pressa inte deltagarna

Det gäller att deltagarna inte pressas att läsa mer än vad de orkar och hinner med. Som ledare av bokcirkeln kan man planera träffarna så att man kanske ses varje vecka och de som har läst ut sin bok får berätta om den och välja en ny, men de som inte är klara kan berätta om lite handling i boken, om olika odontologiska ingrepp som de lärt sig mer om och så vidare. Det ska inte finnas ett tvång att boken ska vara utläst inom en viss tid utan det bästa är om det får ta den tid det tar helt enkelt. Många har inte möjlighet att sitta och läsa varje dag.