Läsa om olika behandlingar

Det finns en del böcker att välja mellan när det gäller odontologisk litteratur. Många av dem är faktaböcker och handlar just om olika behandlingar man kan ta till när man har ett bettfel. Men vad finns det för behandlingar att läsa mer om och vilka typer av böcker kan man välja bland?

Tandställning

Det kanske allra vanligaste alternativet för att behandla ett bettfel är tandställningar. Tidigare har det vanligt med en synlig sådan men i dag har man tagit fram en osynlig tandställning som gör att man inte behöver oroa sig för att andra kan se att man håller på att korrigera sitt bett.

När det gäller just tandställningar finns det en hel del olika böcker att välja mellan. För vuxna är det framför allt faktaböcker som finns men för yngre läsare finns det också skönlitterära böcker om hur det går till att sätta in en tandställning, hur den ska skötas och så vidare.

Kirurgi

Ett annat alternativ för bettfel och korrigering av dem är olika varianter av kirurgi. Det är främst svårare bettfel som inte går att korrigera med tandställning som behöver opereras. En operation kan kännas som ett stort steg och den kan vara skrämmande. Att läsa om ingreppen som ska göras kan underlätta något. Det kanske kan vara bra att undvika faktaböcker med mycket bilder i om man är lite känslig för blod, sår och liknande, men att höra någon berätta om ingreppet som ska göras kan vara skönt. Många upplever att de kan andas ut och slappna av bättre efter det. För barn finns det ofta inte lika mycket information om kraftigare och större ingrepp i munnen utan det är ofta vuxenlitteratur och faktaböcker som beskriver saken. Många gånger är det dock också så att bokcirklar för unga inte har speciella teman, utan är mycket blandade.