Vad är en bokcirkel?

I en bokcirkel kan du få ny kunskap samtidigt som du lär känna nya personer och upplever gemenskapen det innebär att läsa en bok tillsammans. 

När man ingår i en bokcirkel är man del av en grupp där alla läser samma bok för att sedan träffas och diskutera bokens handling genom läsandets gång. Man väljer gemensamt en bok att läsa och bestämmer träffar då man ska ha läst ett specifikt kapitel eller antal sidor för att diskutera bokens handling och få en djupare förståelse. Det kan även bidra till fördjupade vänskaper såväl som kunskaper.