Hur går en träff med bokcirkeln till?

När bokcirkeln handlar om tandreglering är det svårt att låta bli att beröra deltagarnas tandhälsa. Det brukar bli ett stadigt inslag på träffarna. Men hur går en träff egentligen till?

Samlingen börjar

Det allra första som händer är att deltagarna kommer till träffen. Man sätter sig, kollar att alla har kommit och småpratar. Innan diskussionerna om böcker börjar kan det vara roligt att prata lite om hur dagen varit och liknande.

Diskussioner

Det kan sedan vara dags att starta diskussioner om de böcker som lästs sedan den senaste träffen. Om diskussionen går över till att handla om annat kan det antingen accepteras eller så går man tillbaka till böckerna. Man bör se till att alla får lov att säga sitt och att det inte bara är en deltagare som pratar den största delen av kvällen. Om det är flera personer som läst samma bok kan det vara intressant att höra allas synvinklar och tankar. När det handlar om ortodonti kan många ha olika åsikter och det kan vara bra att lyssna och lära sig lite mer om hur andra tycker och varför de tycker på att visst sätt.

Välja nya böcker

När man har diskuterat och samtalat kring böckerna kan det visa sig att det är några som läst ut sina böcker. Då är det dags att leta efter nya böcker att läsa. När det gäller böcker om tandvård och ortodonti är det inte helt enkelt att finna stora sortiment men det finns trots allt ett par böcker att välja mellan. Om man talar flera språk kan man också läsa böcker på de språken och sedan berätta för andra i cirkeln om bokens innehåll. Om behandlingsmetoder och liknande berörs kan de skilja sig åt mellan olika länder och det kan vara spännande för andra att få veta vad som gäller i andra länder när det kommer till tandreglering.